شرکت باران مازند
تولید کننده انواع کپسول و پودر آتش نشانی


اتصل بنا

بـاران مازنـد
بابل، بنـدپی غربی، خوشرودپی
شهــرک صنعتــی کـاردیـکلا
کدپستی: ۶۹۲۵۴ ـ ۴۷۳۳۱

تلفــن:        ۱۲ ـ ۱۱ ۳۶ ۵۲ ۳۲ ـ ۰۱۱
فکــس:             ۲۰ ۱۳ ۵۲ ۳۲ ـ ۰۱۱
موبـایـل:            1501 995 0911


شرکت تولیدی باران‌مازند

شرکت تولیدی باران‌مازند، تولیدکننده انواع کپسول‌های آتش نشانی به شماره ثبت 2081 با بهره گیری از، چهاردهه تجربه در امور ایمنی و آتش نشانی به منظور دستیابی به اهداف تعریف شده سازمان، فعالیت تولیدی خویش را از سال 79 با سرمایه گذاری خصوصی در محیطی به مساحت 3 هزارمتر مربع آغاز نموده است.

این شرکت به منظور ارتقا سطح کیفی محصولات، در اسفند ماه 1381 موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ملی ایران به شماره 869 و همچنـیـن در مهـرمـاه سال1384 مـوفـق بـه اخــذ گواهینــامه بين‌المللي ISO 9001:2008 از شرکت TUV NORD آلمان گردید و خود را به عنوان اولین دارنده این گواهینامه در بین تولیدکنندگان کپسول‌های آتش‌نشانی‌کشور مطرح نموده است.

برخي از مراحل تست و كنترل عبارتند از :
– تست نشتي براي %۱۰۰ محصولات در ۲ مرحله
– تست تركشي (هیدرو استاتیک) در فشار بيش از bar 50 بر اساس استاندارد ۸۶۹ ملی ایران
– تست خوردگي در برابر افشاندن مه نمكي
– تست تخليه بر اساس استاندارد ۸۶۹ ملی ایران
– تست اطفا بر اساس استاندارد ۸۶۹ ملی ایران
– تست بررسی فشار بر اساس استاندارد ۸۶۹ ملی ایران
– تست پاي نصب كپسول به منظور مقاومت در برابر فشار بيش از ۵ برابر وزن كپسول پر شده براساس استاندارد ۸۶۹ ملی ایران
– تست شیلنگ تخلیه