شرکت باران مازند
تولید کننده انواع کپسول و پودر آتش نشانی

آشنایی با سیستم اطفاء حریق
آشنایی با سیستم اطفاء حریق

کلاس گروه های آتش کاربرد کپسول های آتش خاموش کن
B – C کپسولهای BC (پودری)
A – B – C کپسولهای ABC (پودری)
A – B – C – F/K کپسولهای بیوفوم
B – E کپسولهای CO2
گروه های آتش کلاس
جامدات قابل اشتعال A
مایعات قابل اشتعال B
گازهای قابل اشتعال C
فلزات قابل اشتعال D
تجهیزات الکتریکی E
روغن ها F/K


  • آوریل 30, 2019
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |